Den nationale transportstøtteordning

Den nationale transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer. JazzDanmark administrerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond.

Midlerne i Den nationale transportstøtteordning kommer fra Kulturministeriets gældende Musikhandlingsplan og anløber 4,5 mio kr. årligt. Puljen administreres af JazzDanmark for Statens Kunstfond. Alle bands, uanset genre, kan søge puljen, men der er kriterier for at få tilkendt støtte.

Krav

Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, være offentlig adgang, tages entré og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever din ansøgning op til kravene, og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud – i modsætning til Tilskud til international transport, hvor vores udvalg må prioritere blandt mange ansøgninger om relativt få midler.

Ansøgningsperiode

Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted – nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 15. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i februar måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. marts til 20. marts.

Mere information og link til ansøgning

Du kan læse mere om ordningen og ansøge på nedenstående link. Det er også her du kan  få et overblik over alle kravene, samt se de satser, der udbetales efter.  Vi anbefaler at du løbende holder dig orienteret på JazzDanmarks side, da frister, retningslinjer m.m. kan ændres.

Søg om national transportstøtte her

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 § 3, nr. 8, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfond §3, stk. 1. Tekstanmærkning nr. 208 ad § 21.21.01 på finanslov 2020 bemyndiger Statens Kunstfond til at delegere forvaltningen af udvalgte puljer til musik- og scenekunstformål til genreorganisationerne (ROSA – Dansk Rocksamråd, Tempi, JazzDanmark og Snyk) samt foreningen Turneteater.dk herunder afgørelseskompetencen samt udbetalingen fra puljerne.

Det er således JazzDanmark (og ikke Tempi), der på vegne af Statens Kunstfond, træffer afgørelse i sagen.

Læs mere om den nationale transportstøtteordning her