Tempi udpeger indsatsansvarlig for bæredygtig udvikling 

Musiklivets har på lige fod med alle andre sektorer et ansvar for at bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden. I Tempi har vi, med udgangspunkt i FNs verdensmål, besluttet at os for at øge vores indsats for netop det. Det sker primært med fokus på klima, balance og diversitet samt sundhed og trivsel. Den nyudpegede indsatsansvarlige skal både sikre større ansvarlighed i Tempis egen drift og aktiviteter og bidrage til at skabe et mere bæredygtigt musikliv generelt ved at skabe viden og netværk, der kan komme flest muligt til gode.

Titlen som indsatsansvarlige for bæredygtig udvikling tilfalder Sofie Holst Hansen. Hun er i forvejen engageret i en række tiltag indenfor især repræsentation og mental trivsel. Hun vil i de kommende år have ansvar for, at Tempi – og hele musiklivet – udvikler sig i en mere bæredygtig retning. Til at starte med handler opgaven om at samle viden og netværk – i og uden for musiklivet. Der sker allerede en masse, men det kan være svært at danne sig et overblik.

Musiklivet bør være first movers indenfor denne udvikling. Værdimæssigt og medmenneskeligt er musik en stærk kraft at benytte. Desværre er branchen bagud på en række områder. F.eks. i forhold til grøn omstilling, mental trivsel og repræsentation. Det bliver vi nødt til at rette op på. Heldigvis er vi flere og flere, der kaster os ind kampen, og jeg ser frem til at møde ligesindede, der gerne vil skabe et en bedre verden sammen med os. Jeg er stolt af at være ansat på en arbejdsplads, der tager ansvar på denne måde, udtaler Sofie Holst Hansen. 

Kaffe med Sofie?

Samarbejde og videndeling er en central del af Tempis mindset. Også når det kommer til bæredygtig udvikling. Vi kan ikke gøre meget alene. Vi har derfor brug for al den viden, netværk og opbakning, vi kan få. Sofie er allerede godt i gang med at sætte møder op med relevante aktører og tilmelde sig relevante seminarer, konferencer og netværksmøder.

Hvis du har fifs, tricks, ideer eller inspiration er du meget velkommen til at kontakte Sofie på sofie@rsntr.nu

Det vi allerede har gang i

  • Vi har taget initiativ til et netværk af aktører, der arbejder med mental trivsel indenfor musikområdet.
  • Vi har i 2022 overtaget projektledelsen af det tværkulturelle initiativ Kunst og Kultur i Balance 
  • Vi er medafsender på rapporten “Hvorfor er der så få kvinder i musik” og har efterfølgende deltagelse i et Diversity Lab, initieret af Kvinfo og Analyse & Tal.
  • Vi har igangsat en løbende undersøgelse af grænseoverskridende oplevelser indenfor Tempis genreområde ved at indsamle beretninger fra områdets aktører.
  • Vi har, via projektet Genklang, sikret finansiering til en større undersøgelse af folkedansens sundhedsfremmende effekter på psykisk sårbare i samarbejde med bl.a. NOCKS, Region Nordjylland og Region Syddanmark.
  • Vi har tidligere afholdt arrangementer på Danmarks Mentale Sundhedsdag med støtte fra Velliv Foreningen og lavet en workshops om repræsentation i musikbranchen i samarbejde med Another Life. 

Baggrund

I Tempis strategi for 2022-2025, som danner grundlag for vores rammeaftale og driftsstøtte fra Statens Kunstfond, har vi øget vores fokus på bæredygtig udvikling af verden omkring os. I strategien har vi valgt fem af FNs verdensmål som særlige fokusområder. De fem mål danner både rammerne om selvstændige indsatser, hjælper os med at skabe fokus og prioriteringer i vores eksisterende arbejde og giver os en terminologi, der kan danner grobund for samarbejde med andre aktører.

De fem verdensmål er 

Mål 3: Sundhed og trivsel

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Mål 13: Klimaindsats

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

Læs hele Tempis strategi her.