Den nye genreorganisation for folk, world og beslægtede genrer er nu klar til at sætte de første skibe i søen, når vi lancerer to nye tilskudspuljer. Vi er stolte af den organisation, der begynder at tegne sig, og vi ser frem til at dele den med verden, når vi bl.a. om kort tid er klar til at invitere til organisationens første årsmøde og offentliggøre dens endelige navn.

Det er et privilegium at skabe en genreorganisation fra bunden og støbe et fundament, som kan være med til at skabe bedre vilkår for musikken i Danmark. Vi glæder os over at have fået lov til at løfte den opgave og er spændte på at lancere den nye organisation. Vi har fra starten set det som en vigtig opgave og følt os forpligtede til at være grundige, ambitiøse og visionære på musikkens vegne. Vi har gjort os umage og håber, det kan mærkes, når vi ruller organisationens strategi ud i løbet af det kommende år.

Arbejdet med at etablere en ny genreorganisation handler først og fremmest om at skabe bedre vilkår for musikken i Danmark. Musik som kunstform kan ikke sættes på formel – musik skal gødes og stimuleres på sine egne vilkår, og det er organisationens fornemmeste opgave at bidrage til netop det.

Musik er en stærk kraft, der kan skabe mening i vores liv, skubbe til vores verdensopfattelse og udvide vores horisont. I bestyrelsen er vi bevidste om musikkens vigtige rolle i samfundet og vores ansvar for at give musikken mulighed for at spille denne rolle bedst muligt til gavn for både musiklivet og samfundet generelt.

Tilskudspuljer
For at komme i gang, og for at komme kunstnere, ildsjæle og miljøet i møde, åbner vi allerede nu op for to tilskudspuljer. En udviklingspulje og en pulje til international transportstøtte i forbindelse med koncertaktiviteter i udlandet.

Den nye organisations strategi bygger på en vision om at fremme et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet og skabe grobund for et bæredygtigt musikmiljø gennem strategisk positionering af musikken og styrkelse af genreområdets aktører. Tilskudspuljerne er skabt for at understøtte den nye organisations strategi.

Ved første ansøgningsrunde kan der ekstraordinært søges om tilskud til afsluttede projekter, såfremt de ikke er startet tidligere end 1. januar 2017.

På vegne af WF2017
Sophie Bech, formand

WF2017’s bestyrelse: Sophie Bech, Søren Friis Møller, Anders Søndergaard, Kristine Heebøll, Sara Troense, Leif Skov, Kirstine Uhrbrand.

Læs om tilskudspuljerne, ansøgningsfrist og kriterier.