Nye bestyrelsesmedlemmer skal styrke Tempis arbejde de kommende år

Christian Edelvold Berg og Rikke Andersen indtræder i Tempis bestyrelse. Christian arbejder til dagligt som senioranalytiker i Fondenes Videnscenter, og Rikke er spillestedsleder på Spillestedet Fermaten i Herning. Med de to nye udpegninger, styrker bestyrelsen især sine kompetencer inden for dataindsamling, analyse, musikgenrer i bredden og liveformater.

De to nye medlemmerne er valg blandt 27 foreslåede kandidater fra et open call. De er valgt for at styrke bestyrelsens samlede kompetenceprofil og gøre Tempi bedre udrustet til at nå sine vedtægtsbestemte mål og sikre uafhængighed, habilitet, aktualitet, diversitet og udvikling. Callet gav bestyrelsen en bred og uhyre kompetent pulje af kandidater at vælge imellem.

Rikke Andersen er Spillestedsleder og booker på det regionale spillested Fermaten i Herning. Rikke er Cand. Mag. i Musik- og Medievidenskab fra Aarhus Universitet og har en lang række erfaringer fra musikbranchen, herunder fra bl.a. RecArt Music, Universal Music, Aarhus Calling og DR.

Rikke Andersen udtaler: 

Jeg glæder mig til træde ind i Tempis bestyrelsen og komme tæt på en organisation i en spændende udvikling. Jeg vil gerne være med til at skabe et endnu stærkere samarbejde mellem genreorganisationerne og spillestederne rundt om i landet og styrke et mangfoldigt musikudbud på de danske scener.

Christian Edelvold Berg er senioranalytiker i Fondens videnscenter, men har tidligere arbejdet som chefkonsulent i Kulturministeriets departement, Slots- og kulturstyrelsen og som Post.doc ved Center for Civilsamfundsstudier, Department for Business & Politics, CBS. 

Christian Edelvold udtaler: 

Jeg glæder mig til, sammen med resten af bestyrelsen, at bidrage til det vigtige arbejde Tempi varetager med at understøtte og sætte fokus dansk folk, world og beslægtede musikgenrer i Danmark og i udlandet. Tempi spiller en vigtig rolle som formidlende, netværksskabende og støttende aktør for den del af musik-scenen. Derfor er det en spændende mulighed for at kunne sætte mine kompetencer i spil og bidrage til den fortsatte udvikling af Tempi.

Begge medlemmerne indtræder officielt d. 5. maj og er udpeget for fire år.