Open call: Kan du designe et transformativt acceleratorforløb for musikaktører?

Har du eller din virksomhed erfaring med transformative læringsforløb og acceleratorer? Så er det måske jer, der skal hjælpe os med at designe et forløb, der kan skabe fremtidens bæredygtige musikaktører og projekter.

Vi søger en samarbejdspartner, der kan hjælpe os med at udvikle og gennemføre et accelerator-program for musikbrancheaktører inden for genreområdet roots-musik. 

Forløbet

Vi forestiller os et forløb, der strækker sig over et 8-12 måneder med 10-15 deltagere. Deltagerne kan spænde fra udøvende musikere til koncertarrangører eller formidlere. Man skal enten kunne deltage med en ny ide eller et eksisterende projekt.

Forløbet kan eksempelvis indeholde emner som forretningsudvikling, økonomistyring, markedsføring, partnerskaber, selvledelse, projektstyring osv.

Samlet budgetramme 350.000 kr. 

Henvendelser til os bør kun have karakter af et kort pitch, der kan danne grundlag for en eventuel videre dialog, men bør indeholde oplysninger om jeres erfaringer med lignende opgaver og jeres tanker om metoder, teknikker, opstilling af læringsmål og hvorfor netop i er de bedste til at løfte opgaven sammen med os.

Baggrund: 

I Tempi arbejder vi med et musikalsk område med mange muligheder og potentialer. Også kommercielt. For at indfri de potentialer – og derigennem leve op til vores formål om at fremme og udvikle musiklivet i Danmark – er der behov for flere bæredygtige, langtidsholdbare projekter og initiativer, der kan være med til at eksponere, positionere, styrke og udbrede musikken. Ved at styrke aktørerne og accelerere deres projekter og ideer, vil vi kunne bidrage til at styrke hele genreområdet og hele fødekæden.  

Det er vores erfaring gennem flere års dialog med genreområdets aktører og virksomheder og gennem erfaringer med uddeling af projektstøtte fra en udviklingspulje, at der er behov for kompetenceudvikling, professionalisering og et nyt mindset, hvis områdets projekter, produkter og virksomheder skal kunne følge med tiden. 

Om Tempi

I Tempi arbejder vi for at gøre musikkens rødder relevante for publikum.

Roots er den samlende betegnelse for et bredt og mangfoldigt genreområde, der indeholder al den musik og alle de genrer, der på den ene eller anden måde formidler, viderefører eller lader sig inspirere af musikalske traditioner og rødder. Nære såvel som fjerne.

Formelt set er vi en selvejende institution, der modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond med det formål at fremme og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Send jeres pitch til torben@rsntr.nu seneste d. 30. oktober