Open call til Tempis bestyrelse

I Tempi søger vi fra foråret 2021 to nye medlemmer til vores bestyrelse. Til og med d. 18. februar er det muligt at foreslå bestyrelseskandidater, der kan være med til at styrke og udvikle vores arbejde de kommende fire år.

Tempi er genreorganisation for folk, world og beslægtede genrer. Vores arbejde retter sig mod hele musiklivet – musikere, komponister, spillesteder, festivaler, formidlere, projektmagere, bookere, publikum og forbrugere.

Da to af bestyrelsens medlemmer stopper, søger vi to nye, der kan starte i løbet af foråret. Bestyrelsen er selvsupplerende og sammensættes på baggrund af kompetencer, som afspejler Tempis formål og strategi. Medlemmer af bestyrelsen udpeges på baggrund af deres personlige og faglige profil, og de udpegede skal understøtte Tempis vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, habilitet, aktualitet, diversitet og udvikling. Bestyrelsen fastsætter Tempis strategiske mål og har det overordnede ansvar for Tempis samlede virksomhed.

Bestyrelsen besidder i øjeblikket bl.a. kompetencer indenfor kommunikation, tværgående kulturforståelse, digitalisering, kulturelt økosystem, organisationsforståelse, viden om formalia og deres anvendelse på kulturområdet, kendskab til genreområdet, bestyrelsesarbejde, iværksætteri og kommercialisering. Rent geografisk er alle bestyrelsens medlemmer bosat på Sjælland.

Vi søger profiler, der kan supplere og komplementere ovenstående generelt og specifikt profiler med med viden og erfaring indenfor:

  • Musikbranchen og særligt indenfor folk, world og beslægtede genrer både som musiker, arrangør, booker og/eller lignende
  • Indsamling og brug af data i kunst- og kulturbranchen

Send dit kandidatforslag senest den 18. februar 2021 til torben@rsntr.nu

Du kan både indstille dig selv og en anden. Indstiller du en anden end dig selv, er det dit ansvar, at kandidaten er bekendt med indstillingen.

Dit forslag skal indeholde:

  • Navn på den person, organisation eller institution, der stiller forslag
  • Din motivation for at pege på den foreslåede kandidat
  • Kandidatens navn og position
  • Kandidatens CV
  • E-mailadresse og telefonnummer på kandidaten

Tempis bestyrelse opfordrer til at foreslå egnede kandidater uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted.

Jf. Tempis vedtægter er bestyrelsen selvsupplerende. Derfor er det Tempis bestyrelse som afgør, hvilke personer bestyrelsen supplerer sig med. Dette sker på et bestyrelsesmøde den 03.03.2021, hvorefter de udvalgte kandidater vil blive kontaktet.

Bestyrelsen vælger kandidater ud fra hensyn til Tempis strategi, vedtægter, diversitet, kompetencer og God ledelse i selvejende kulturinstitutioner.

Læs Tempis vedtægter, rammeaftale og strategi her