Styrk genreorganisationernes vigtige arbejde

En ny rapport bestilt af Statens Kunstfond har undersøgt Tempi og de andre genreorganisationer. Rapporten beskriver tre mulige scenarier for fremtiden, hvori organisationerne er lagt helt eller delvist sammen i to af dem. Rapporten forholder sig også til muligheden for at oprette en genreorganisation for klassisk musik, og hvordan den vil passe ind i billedet. I Tempi opfordrer vi til at bevare den nuværende struktur.

Mangfoldighed og diversitet er grundpiller i et levende og relevant dansk musikliv. De to ting sikrer vi i Tempi gennem specialiserede medarbejdere, der kender musikken, aktørerne, branchestrukturerne, forbrugertendenserne og alle de andre elementer, der udgør vores specifikke genreområde. Derudover opstår en stor del af vores effekt ud af den nærhed og forankring, vi har i de miljøer, som musikken opstår og udvikler sig i. Vi kan rykke hurtigt med rådgivning og har et voksende netværk af interessenter i og uden for genreområdet. Herigennem styrker og understøtter vi aktivt nye aktørers ideer og projekter, og bistår etablerede aktørers udvikling og vækst. Besparelser og sammenlægninger vil reducere denne effekt.

Baggrund:

I 2018 igangsatte Statens Kunstfond en undersøgelse af genreorganisationsområdet. Undersøgelsen har haft til formål at kortlægge genreorganisationernes aktuelle virke og belyse om man ved at justere opgaverne og deres organisering, kan opnå endnu bedre resultater for det danske musikliv. Undersøgelsen har desuden haft til formål at se på muligheden for, om den klassiske musik også kunne omfattes af genreorganisationernes arbejde. Et undersøgelsesudvalg fik til opgave at udarbejde en rapport, som lå klar i juni måned i år.

Læs mere om undersøgelsen og hent rapporten her.

Rapporten slutter med en beskrivelse af tre mulige scenarier for fremtidens organisering af genreområdet og hvordan en eventuel ny, klassisk genreorganisation skal passe ind. De tre scenarier spænder fra status quo til en total sammenlægning af hele området i én stor organisation. 

Rapporten er fremlagt for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik, der nu skal tage stilling til, om der skal ske ændringer i deres tilskud til de fire nuværende genreorganisationer. Inden da er organisationers bestyrelser indkaldt til individuelle møder med udvalget.

Vi går til mødet med det klare budskab, at den bedste måde at fremme et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet er ved at bevare den nuværende struktur på genreorganisationsområdet, men at vi hellere end gerne vil drøfte mulige forbedringer og samarbejder, der kan øge effekten af vores arbejde.