OOawards

Spectacular achievements in Roots Music of Denmark

OO er de to o’er fra ordet roots. Men de står også for oprindelse og omverden.
OO er musik, der fortolker, fornyer eller formidler musikkens rødder. Fra danske folkemusiktraditioner til fjerne stilarter og moderen beats samplingkultur.

Roots-scenen i Danmark er mere levende og spændende end nogensinde før, og det er godt for mangfoldigheden og diversiteten i det danske musikliv. Det vil vi gerne markere!

Derfor har vi, som noget helt nyt, besluttet at uddele nogle priser til de artister, orkestre, ildsjæle eller formidlere, der gør noget ekstra spektakulært for at bringe musikken ud til publikum. Og vi vil gerne have hjælp af alle dem derude, der dyrker og arbejder med musikken, så vi har valgt at gøre nomineringsprocessen helt åben.

Alle kan nominere nogen, de synes gør en særlig (spektakulær) indsats for at udbrede og udvikle musik med rødder.

Hvem skal hyldes?

Priserne kan gives for musikudgivelser og liveshows, men også andre indsatser, der i særlig grad er med til at udvikle eller udbrede musikken – f.eks. grupper eller enkeltpersoner, der har gjort noget særligt for at arrangere eller kuratere koncerter, formidle musikken via nye og gamle medier, engagere frivillige, indgå partnerskaber eller levendegøre musikalske traditioner.

To kategorier: Music og Access

Music

Her kan man nominere musikere, bands, komponister, producere og andre, der skaber musikken.

Her vil juryen lægge vægt på:

  • At musikken formidler, fortolker eller bygger videre på musikalske rødder og traditioner. Nære som fjerne.
  • At der er gjort en ekstraordinær indsats for at gøre musikken relevant for publikum og lyttere.
  • At musikken, indspilningen eller udførelsen af den, har en høj kunstnerisk værdi.
  • At musikken har aktualitet. For udgivelser gælder, at de ikke må være udgivet før 2018.
Access

Her kan man nominere arrangører, bookere, iværksættere, formidlere, spillesteder, festivaler og andre, der giver flere adgang og lyst til at dyrke musikkens rødder.

Her vil juryen lægge vægt på:

  • At indsatsens i særlig grad gør musikkens rødderne relevante for publikum.
  • At indsatsen retter sig mod nye publikummer, lyttere og brugere
  • At musikken og traditionerne er levende og inkluderende formidlet
  • At indsatsen har tiltrukket publikum og brugere

Der kan nomineres én kandidat pr. person.

Mere info om nominering her.

Nominér nu!

Alle kan nominere kandidater til priserne (du må ikke nominere dig selv). Vinderne kåres af en jury, men alle kan nominere kandidater til priserne. Man skal blot argumentere for, hvorfor et projekt, orkester eller person gennem en spektakulær præstation eller indsats kaster fortjener særlig hæder.

Fristen er d. 24. juni kl. 00:00De nominerede bliver løbende offentliggjort her.

Prismodtagerne udvælges af en jury bestående 8 fagpersoner med forskellige positioner i musiklivet. Juryen er sammensat, så den afspejler et mål om at fremme diversitet og mangfoldighed i musiklivet – så det sikres at priserne også afspejler dette.

Og hvad så med DMA Folk?

Retten til at lave DMA folk ligger på nuværende tidspunkt hos foreningen Folk Danmark. Det er op til dem at planlægge og afvikle en eventuel prisfest under det navn. De har på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort andet end en dato for en prisfest i 2019.

Vi har været i dialog med Folk Danmark om et partnerskab på området, siden vi blev etableret i 2017 og bidrog økonomisk til et DMA Folk i 2018, der efter flere måneders forsinkelse blev arrangeret i al hast i marts måned.

Vi har i maj måned 2019 ikke fået noget at vide om, hvordan Folk Danmark har tænkt sig at arrangere og finansiere en prisfest i 2019. For at sikre at der også i 2019, vil finder en hædring sted, har vi besluttet at trække vores tilbud om et partnerskab med dem tilbage og lave et nyt, selvstændigt hædringsformat.

Vi fortsætter dialogen med Folk Danmark om samarbejde fremadrettet og håber, vi kan bidrage til DMA folk på andre måder.