Tempi lancerer nyt hædringsformat

I løbet af 2019 hædrer Tempi de bedste og mest bemærkelsesværdige præstationer og indsatser fra folk-, roots- og world-musikken. Hædringen sker i form af en række priser, der uddeles hen over året 2019. Ambitionen er at overrække priserne i samarbejde med partnere landet over, hvor det giver mest mening at præsentere dem.

Prisernes formål er at fremhæve og eksponere nogle af de musikere, arrangører og formidlere, der gør en særlig indsats for at udvikle og øge opmærksomheden på den musik, vi arbejder med i Tempi. Priserne går til præstationer fra 2018 og frem, og alle vil kunne indstille kandidater til priserne via Tempis hjemmeside. Indstillingsformularen åbner i løbet af maj.

Priserne kan gives for musikudgivelser og liveshows, men også andre indsatser, der i særlig grad er med til at udvikle eller udbrede musikken – f.eks. grupper eller enkeltpersoner, der har gjort noget særligt for at arrangere eller kuratere koncerter, formidle musikken via nye og gamle medier, engagere frivillige, indgå partnerskaber eller levendegøre musikalske traditioner.

Prismodtagerne udvælges af en jury bestående af relevante fagpersoner. Juryen sammensættes, så den afspejler vores mål om at fremme diversitet og mangfoldighed i musiklivet, så vi sikrer, at priserne også afspejler dette.

Priserne lanceres, fordi vi mener, det er vigtigt med et hædringsformat, der kan synliggøre musikken fra vores genreområde i medierne og hos befolkningen. Det skal være med til at skabe en kanal for de mange interessante kunstnere, scener, festivaler, formidlere og ildsjæle, genreområdet for tiden danner grobund for.

Flere detaljer offentliggøres inden for kort tid.

Og hvad så med DMA Folk?

Retten til at lave DMA folk ligger på nuværende tidspunkt hos foreningen Folk Danmark. Det er op til dem at planlægge og afvikle en eventuel prisfest under det navn. De har på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort andet end en dato for en prisfest i 2019.

Vi har været i dialog med Folk Danmark om et partnerskab på området, siden vi blev etableret i 2017 og bidrog økonomisk til et DMA Folk i 2018, der efter flere måneders forsinkelse blev arrangeret i al hast i marts måned.

Vi har i maj måned 2019 ikke fået noget at vide om, hvordan Folk Danmark har tænkt sig at arrangere og finansiere en prisfest i 2019. For at sikre at der også i 2019, vil finder en hædring sted, har vi besluttet at trække vores tilbud om et partnerskab med dem tilbage og lave et nyt, selvstændigt hædringsformat.

Vi fortsætter dialogen med Folk Danmark om samarbejde fremadrettet og håber, vi kan bidrage til DMA folk på andre måder.