Tempis udviklingspulje lukker

D. 2. december er sidste chance for at søge Tempis udviklingspulje i denne omgang. Vi planlægger dog nye initiativer, der skal arbejde videre med puljens formål om at fremme nytænkning, innovation og professionalisering inden for Tempis genreområde.

Fra 2020 vil der ikke længere kunne søges tilskud til udviklingsprojekter hos Tempi, som man har kunnet det siden 2017. Puljen har været et centralt redskab for os siden vores tilblivelse og har givet os mulighed for at identificere og støtte udviklingen af en række spændende projekter og tiltag.

Vores fokus på nytænkning, innovation og professionalisering inden for Tempis genreområde er stadig et vigtigt for os, og vi arbejder pt. på en række nye tiltag, der fortsat kan være med til at udvikle området.

Baggrund

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der bevilger Tempis driftsstøtte, nedsatte i september 2018 en ekstern arbejdsgruppe til at belyse genreorganisationområdets muligheder. Undersøgelsesrapporten blev offentliggjort i juni 2019, hvorefter udvalget har drøftet fremtiden for genreorganisationsområdet. Udvalgets beslutningen blev at bevare de nuværende fire organisationer, men at gennemføre en række justeringer af organisationernes opgaver og rammer. Herunder bl.a. et krav om, at genreorganisationernes tilskudsvirksomhed i fremtiden udelukkende skal bestå af tilskud til international transport.

Eksportpuljen fortsætter

Krav og kriterier i Tempis eksportpulje vil også blive justeret i 2020. Detaljer om ændringerne meldes ud i løbet af foråret.

Frister

Udviklingspuljen kan søges for sidste gang med frist d. 2. december 2019.

Eksportpuljen kan, i sin nuværende form, søges med frist d. 2. december 2019 og 3. februar 2020.

Læs mere om puljerne her