Årsmøde, dialog, musik og networking d. 24. april

Den 24. april inviterer Tempi alle interesserede til årsmøde, dialog, musik og networking. Mødet vil også byde på koncerter, artist talks, og dialog om hædringer inden for Tempis genreområde.

Tirsdag d. 24. april kl. 16
Frontløberne
Jægergårdsgade 152 
8000 Aarhus

Tempis årsmøde 2018
På årsmødet kan du få et indblik i den nye organisations resultater, strategi og projekter.

Dialog om hædringer og awards på Tempis årsmøde
I Tempi er vi klar over, at awards og hædringer er et emne, der optager mange af vores brugere og samarbejdspartnere. Vi mener, det er på tide at ryste posen og undersøge mulighederne for nye formater inden for prisuddelingerne, og det gør vi bedst med input og ideer fra så mange aktører som muligt.

Musik og networking
Et fællestræk ved de mange genrer Tempi arbejder med, er at give publikum unikke koncertoplevelser. Nye koncertformater er et gennemgående tema i Tempis arbejde. Den sidste del af arrangementet er derfor dedikeret til livemusik.

Vi lægger ud med et inspirationsoplæg fra det turkise telt om den udvidede koncertoplevelse.

Derefter sluttes arrangementet af med en dobbeltkoncert med Elmøe & Hoffmann og Mizgin, der undervejs vil afholde artist talks med radiovært og musiknørd Carsten Holm.

 

Se mere om Elmøe & Hoffmann her.

Se mere om Mizgin her.

 

Program
16.00 – Velkomst og kaffe/kage
16.15 – Årsmøde
16.30 – Dialog om hædringer
17.15 – Pause
17:30 – Inspirationsoplæg: ‘Bedre liveoplevelser som vejen til nye publikummer’ – det turkise telt
17.45 – Mad & drikke
18.30 – Artist talk med: Elmøe & Hoffmann – Radiovært Carsten Holm
18.45 – Musikindslag med Elmøe & Hoffmann og Mizgin
19.15 – Artist talk med: Mizgin – Radiovært Carsten Holm
19.30 – Networking og farvel

OBS! Tilmeld dig senest 14. april.
Tempis årsmøde er åbent for alle, der virker selvstændigt eller organisatorisk for Tempis formål.

 

 

TEMPIS ÅRSMØDE

Fra Tempis vedtægter:

Årsmødet har til formål at sikre Tempis forankring i musiklivet, tilføre viden til institutionen og
skabe kontakt til interessenter, der kan bidrage til opfyldelse af institutionens formål. Årsmødet drøfter forhold af betydning for institutionens virke.

Dagsorden
1. Gennemgang og dialog om bestyrelsens seneste årsberetning
2. Gennemgang og dialog om seneste årsrapport herunder bestyrelsens beretning
3. Valg til bestyrelsen (i relevante år) – (Første gang i 2019)
4. Eventuelt.

Årsrapport mv. udsendes sammen med en dagsorden til alle tilmeldte senest 5 dage inden mødet.

Læs Tempis vedtægter her