Fire år mere i musikkens tjeneste! Bæredygtighed, samarbejde og data

Mens endnu et uforudsigeligt og begivenhedsrigt år går på hæld, er der godt nyt for roots-musikken. I Tempi går vi nemlig ind i 2022 med en spritny strategi og en ny rammeaftale med Statens Kunstfond. Det betyder, at vi kan fortsætte vores arbejde og udvikle vores indsatser og partnerskaber i mindst fire år mere. Der er meget, der vil ligne sig selv, men der vil også være nye tiltag fra efter nytår.

Bæredygtighed og Verdensmål

I vores nye strategi er bæredygtighed et centralt, strategisk fokus. Bæredygtighed forstået som en tilgang, hvor vi arbejder for at skabe holdbare resultater i et langsigtet perspektiv – både socialt, økonomisk og klimamæssigt. Vi ønsker kort fortalt at gøre Tempi-musikken og alle dens aktører mere robuste og modstandsdygtige.

Vi kommer til at gentage vores acceleratorforløb og skrue endnu mere op for karriererådgivning og videndeling. Vi kommer til at sætte fokus på klimaet og undersøge hvordan Tempi, og musiklivet i det hele taget, kan tage mere ansvar for en positiv udvikling på området. Vi kommer til at arbejde for bedre balance og mere omsorg blandt musiklivets aktører med fokus på kønsbalance, inklusion, diversitet og mental sundhed.

Til det arbejde har vi fundet inspiration i FNs Verdensmål, som en drivkraft for innovation og forretningsudvikling og som konkrete pejlemærker og parametre for prioritering og fokusering i vores projektudvikling. På den måde kan vi både være med til at skabe udvikling i musiklivet og spille ind i en større global dagsorden på samme tid.

Mere samarbejde og bedre evidensgrundlag

Selvom vi har fået en helt ny strategi, ligner vores formål sig selv og det gør vores genreområde også. Vi kommer stadig til at starte og udvikle partnerskaber og projekter, tilbyde rådgivning, skabe og stimulere netværk og yde tilskud til international transport via vores transportpulje.

I 2022 kaster vi os for alvor ud i arbejdet med dokumentation og dataindsamling, som i den nye rammeaftale er en integreret del af vores arbejde. Det sker i tæt samarbejde med JazzDanmark, Rosa og SNYK. Målet er at gøre vores – og hele musiklivets – udviklingsarbejde mere evidensbaseret og i øvrigt at stille data og viden til rådighed, for alle der arbejder med musik. Vi er allerede i gang med en række pilotprojekter med dataindsamling som omdrejningspunkt. Dem glæder os til at fortælle mere om i løbet af det kommende år. 

Vi har i det hele taget skruet op for samarbejde og koordinering med de tre andre genreorganisationer. Vi administrerer nu vores tilskudsordninger i det samme ansøgningssystem og har ensartet vores administrative praksis på en række felter. Derudover er der flere små og store initiativer på tegnebrættet, der skal sikre mere videndeling, koordinering og kommunikation på tværs af vores projekter og aktiviteter, så vi bliver bedre til at trække på hinandens viden, kompetencer og erfaringer – til glæde for alle vores brugere på tværs af musiklivet.

Vi kommer selvfølgelig også stadig til at opsøge, drive og udvikle samarbejder og partnerskaber med relevante aktører, herunder Genklang, RRoots, Resonator, Kunst og Kultur i Balance, Nordic Folk Alliance, NEUSTART og RadioFolk.dk – og der er flere på vej.