Ny undersøgelse sat i gang: Hvordan arbejder spillesteder og koncertarrangører med publikumsudvikling og data?

Genreorganisationerne JazzDanmark, ROSA, Tempi og Snyk har netop igangsat en undersøgelse i samarbejde med Dansk Live, DEOO, hvor vi gør status på spillesteders og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling samt deres brug af data. Formålet er at dokumentere arrangørernes eksisterende arbejde med feltet og at kortlægge de største udviklingspotentialer og udfordringer med henblik på at kunne støtte op om arbejdet.

Hjælp os ved at besvare spørgeskemaet
Vi har i dag sendt et spørgeskema ud til regionale, honorarstøttede og netværks- og genrespillesteder samt basisensembler, specialensembler og landsdelsorkestre. Hvis I er blandt modtagerne, vil vi være meget taknemmelige, hvis I vil tage jer tid til at besvare spørgeskemaet.

Skærpet fokus på data i hele kultursektoren
Musikbranchen og kultursektoren har de seneste år skærpet fokus på bedre brug af data. Ikke mindst i form af initiativet til Kulturens Analyseinstitut, som netop er kommet på finansloven. Som branche kan vi blive klogere på vores publikum gennem brugen af data og bruge den indsigt til at bygge nye og stærkere relationer til samme.

“Genreorganisationerne fik i 2021 et nyt arbejdsområde, hvor vi i fællesskab skal bidrage med data og dokumentation om det danske musikliv. Det har været vigtigt for os at bruge opgaven til at sætte fokus på, hvordan arbejdet med data kan gavne musiklivets aktører direkte, så det ikke alene er en dokumenterende rolle, vi indtager. Med denne undersøgelse håber vi at blive klogere på, hvordan vi kan støtte op om koncertarrangørernes udvikling i arbejdet med data og publikumsudvikling.”

Morten Ogstrup Nielsen,
Projektleder for data og dokumentation hos Snyk, Tempi, Rosa og JazzDanmark

Applaus er operatør
Undersøgelsen, som foruden et spørgeskema også vil bestå af en række kvalitative interviews, foretages af Applaus og ligger i forlængelse af Publikumsudvikling i dansk Scenekunst, som var med til at kortlægge teatrenes behov for publikumsudvikling og brug af data. Undersøgelsen viste, at en stor del af teatrene arbejdede med publikumsudvikling, men at de efterspurgte viden og redskaber til at høje indsatsen.

“For at udvikle relevante indsatser og redskaber til arbejdet med data, så er det nødvendigt, at vi ved, hvad der er behov for – det er dét, denne undersøgelse skal være med til at kortlægge. Det er en hjælp til selvhjælp, og selvom jeg tror, at der er mange spillesteder, der i disse timer og dage er travlt optaget af at kickstarte kulturlivet efter endnu en nedlukning, så er jeg sikker på, at mange også ser behovet for, at vi sammen får skabt indsigter, der kan være fundamentet for det videre arbejde med publikumsudvikling i det danske musikliv.”

Lene Struck-Madsen, leder hos Applaus

Større projekt om publikumsudvikling
Undersøgelsen er en del af et større projekt hos genreorganisationerne vedrørende publikumsudvikling, som der løbende vil komme flere nyheder om. Projektet er finansieret af en bevilling fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Click here to add your own text