I februar måned udsendte vi fra Tempi et anonymt spørgeskema til aktørerne fra vores genreområde. Her havde man bl.a. havde mulighed for at dele konkrete eksempler på grænseoverskridende adfærd. Besvarelserne viser, at grænseoverskridende adfærd  også finder sted i folke- og verdensmusik-miljøerne.

Undersøgelsen blev sat i gang for at afsøge, om der forekommer grænseoverskridende adfærd i folke- og verdensmusik-miljøerne, og dermed om der er behov for igangsætte initiativer, der kan stoppe den. Spørgeskemaets primære spørgsmål er:

Har du oplevet grænseoverskridende adfærd, uordentlig behandling, uønsket seksuel opmærksomhed eller andre oplevelser, som har fået dig til at føle ubehag eller utryghed?

Det mest iøjenfaldende blandt de besvarelser, vi foreløbigt har fået, er, at 68% af de kvindelige respondenter svarer ja til ovenstående. Undersøgelsen er derfor en klar indikation af, at grænseoverskridende adfærd også finder sted i vores miljøer.

Eksempler på beretninger fra undersøgelsen

I spørgeskemaet var der mulighed for at give konkrete eksempler på grænseoverskridende adfærd fra hverdagen. Her er nogle af dem:

I de sociale sammenhænge omkring folkemusik og dans har jeg flere gange oplevet at blive taget på numsen af mænd, som var ældre end mig – visse af dem meget ældre. Og at min krop er blevet rørt eller kommenteret på en måde, som føltes uønsket sexuelt. Både i forbindelse med dans, men også i andre situationer – ofte med alkohol involveret.

Jeg er i røret blevet bedt om at gi’ telefonen videre til min mandlige kollega, for “han måtte jo kunne forstå”….

…Han argumenterede for, at bands bestående udelukkende af kvinder ikke kan holde til et aktivt turnéliv, fordi kvinder bliver uvenner og ikke kan klare flere dage i streg “on the road”, hvor man rejser langt, sover i en ny seng hver nat og til tider vender på døgnet for at få turnéen til at klappe. Jeg vægter normalt ikke en tilfældig samtale højt, men det forældede argument om, at “kvinder er problematiske og mindre stærke og egnede end mænd” skræmmer mig, da det taler ind i en kvindeundertrykkende kultur, som jeg hver dag er nødt til at kæmpe imod for at turde fortsætte med at følge mit mål om at opbygge en holdbar freelancekarriere.”

Om undersøgelsen

Spørgeskemaet er designet ud fra principper og metoder, vi har lært på uddannelsesforløbet Kunst og Kultur i Balance, som Tempi udbød sammen med en række andre organisationer på tværs af kunst- og kultur-livet. Forløbet var et løsningsorienteret kursusrække med fokus på at udbrede redskaber og metoder til at ændre kulturer med strukturel sexisme og magtmisbrug. 

En af metoderne er at vise beslutningstagere, gatekeepere og andre i magtpositioner, at det også finder sted hos dem og lade dem forstå, at de bliver nødt til at tage det alvorligt og aktivt bidrage til at igangsætte og understøtte de kulturforandringer, der skal til for at rette op på det. Det er den tankegang, vi har overført til vores undersøgelse. 

Der er foreløbigt indkommet 45 besvarelser. Spørgeskemaet er stadig åbent, og vi vil meget gerne høre fra endnu flere, så vi kan få et tydeligere billede af situationen. 

Alle besvarelser er anonyme. Tempis medarbejdere kender ikke identiteten på de personer, der har besvaret spørgeskemaet. Respondenterne har sagt ja til, at deres besvarelser må offentliggøres.

Har du oplevet en grænseoverskridende adfærd mod andre?

Det kan være svært at vide, hvordan man skal reagere, og hvordan man kan afhjælpe i situationen. Men det er vigtigt, at vi tager et fælles ansvar. 

For eksempel kan du:

  • trække modtageren af uønsket opmærksomhed til side og spørge, om de er okay. 
  • konfrontere afsenderen af den grænseoverskridende adfærd og fortælle dem, at de opfører sig på måde, der kan skabe ubehag hos andre.
  • bringe det op i plenum og udtrykke, at du – udefra set – mener, at det er grænseoverskridende opførsel 

Mange situationer kan måske opfattes som uskyldige for nogle, imens de er stærkt grænseoverskridende for andre. Derfor er det vigtigt at huske, at den grænseoverskridende adfærd vurderes ud fra modtageren af denne opførsel, da alle har forskellige grænser.

Har du oplevet det på egen krop, kan det være svært at gribe ind i situationen eller konfrontere personen. Men sørg for at snakke med venner, kolleger eller familie, som du stoler på, som du kan dele oplevelsen med. 

Bliv klogere

Sammen med 98 andre organisationer på tværs af kunst og kultur har Tempi udarbejdet og deltaget i forløbet Kunst og kultur i balance. 

I den forbindelse blev der udarbejdet en vidensmanual, som du kan læse her:

I ovenstående vidensmanual kan du blandt andet blive klogere på, hvilke bias, blinde vinkler og fordomme vi alle har, og hvordan du kan blive bedre til at være opmærksom på disse blinde vinkler. 

Har du lyst til at høre mere om Kunst og kultur i balance eller vide mere om, hvad du kan gøre, er du velkommen til at kontakte Sofie Holst Hansen på sofie@rsntr.nu