Open call: Højt til himlen – realisér et roots-projekt! 

 Har du en ide til et anderledes musikalsk projekt, der kan skabe ny opmærksomhed på roots genrerne? I samarbejde med spillestedet ALICE søger vi musikprojekter inden for folkemusik, verdensmusik og beslægtede genrer. Projektet skal have karakter af et værk – altså noget du kan fremføre eller optræde med. Musikken skal være i centrum, men derudover må det meget gerne indeholde elementer af performance, teater, dans, interaktion med publikum, improvisation, videooptagelser, indspilninger og lign. Har du en god ide i skuffen eller gemt væk bagerst i hjernen, er det nu du skal søge! Ansøgningsfristen er 24. september kl 23:59. 

‘Højt til himlen’ har som mål at skabe fornyet fokus på rootsmusikkens mange kvaliteter og muligheder ved at agere fødselshjælper på nye musikalske projekter.

I samarbejde med spillestedet ALICE, søger vi formater, koncepter eller ambitiøse musikalske projekter, der vil sætte fokus på musikken fra Tempis genreområde.

Projekterne skal have en tydelig tilknytning til folkemusik eller verdensmusik og skal kunne være med til at åbne genrerne op for nye publikummer og omtale i pressen. Projektet må derfor gerne befinde sig i grænselandet mellem genrer og kunstformer og benytte sig af velkendte traditioner og stilarter på nye og overraskende måder. 

Ansøg her

Hvis vi vælger vi dit projekt

Vælger vi dit projekt:

  • Sammensætter vi et team omkring din ide, der sammen med dig lægger en plan for, hvordan projektet bliver til virkelighed. Teamet vil f.eks. kunne bestå af journalister, konceptudviklere og lignende. 
  • Stiller faciliteter, lokaler, produktionsudstyr og fagpersonale fra ALICE til rådighed. 
  • Mulighed for at dække mindre produktions- og afviklingsomkostninger. 

Projekterne udvælges af en jury bestående af repræsentanter fra Tempi, ALICE og relevante branchefolk. Som udgangspunkt søger vi 2-4 projekter.

Udvælgelseskriterier

I udvælgelsen af projekterne lægges der vægt på:

  • Ideens originalitet og potentiale til at skabe opmærksomhed i pressen og hos nye publikummer.
  • Ideens realiserbarhed inden for de ressourcer, vi stiller til rådighed.
  • At projektet har en tydelig tilknytning til Tempis genreområde og kan være med til at formidle rootsområdets kvaliteter og muligheder.

Det er ikke et krav at der medsendes tidsplaner og budgetter. 

Hvor kommer pengene fra?

Som konsekvens af covid-19 fik genreorganisationerne færre ansøgninger til deres internationale transport-støtteordninger end normalt. Efter aftale med Statens Kunstfond er midlerne i stedet kanaliseret over i seks skræddersyede open calls, der udsendes hen over sommeren. Projekterne har til formål at styrke musiklivet efter nedlukningen og har en fælles mission om at bringe den danske musik tilbage i den kollektive bevidsthed hos publikum og samarbejdspartnere i Danmark og resten af verden. Genreorganisationerne vil desuden bruge et sammenligneligt ansøgningsskema til projekternes open calls for at indsamle ensartet data på tværs af musiklivet. 

Vi gør opmærksom på, at disse data udelukkende indsamles til statistik og ikke har nogen indflydelse på bedømmelsen af ansøgninger.