Info til ansøgere af Tempis eksportpulje

Eksportpuljen giver ikke længere tilskud til PR og markedsføring 

Fra og med den kommende ansøgningsfrist d. 11. maj, gives der udelukkende tilskud til transportudgifter fra Tempis eksportpulje. Det betyder, at der ikke længere kan søges tilskud til udgifter i forbindelse med international PR og Markedsføring. At der er redegjort for promotion-aktiviteter, vil dog fortsat indgå i vurderingen og prioriteringen af ansøgninger.

Yderligere justeringer i fremtiden

De fire genreorganisationer er i øjeblikket i gang med en proces, der har til formål at gøre organisationernes tilskudsadministration mere gennemsigtig og ensartet. I den forbindelse kan der komme yderligere justeringer af eksportpuljen. Det forventes f.eks. at vi i løbet af efteråret tager et nyt ansøgningssystem i brug.

Hold øje med Tempis hjemmeside og nyhedsbrev for løbende info om justeringer og frister.

Baggrund

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der bevilger Tempis driftsstøtte, nedsatte i september 2018 en ekstern arbejdsgruppe til at belyse genreorganisationområdets muligheder. Undersøgelsesrapporten blev offentliggjort i juni 2019, hvorefter udvalget har drøftet fremtiden for genreorganisationsområdet. Udvalgets beslutning blev at bevare de nuværende fire organisationer, men at gennemføre en række justeringer af organisationernes opgaver og rammer. Herunder bl.a. et krav om, at genreorganisationernes tilskudsvirksomhed i fremtiden udelukkende skal bestå af tilskud til international transport.

 

Læs mere om puljerne her