ÅRSMØDET ER UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID GRUNDET COVID-19!

Kom til Tempis årsmøde d. 16. april

Invitation

Kom og bliv klogere på Tempis strategi og arbejde, når vi holder årsmøde d. 16. april. På mødet kan du høre mere om vores projekter og resultater fra 2019 og få indsigt i kommende initiativer og partnerskaber.

I 2020 skal årsmødet vælge et medlem til Tempis bestyrelse. Vi opfordrer alle med kompetencer og erfaringer, der kan bidrage til Tempis arbejde, til at stille op.

Tempis årsmøde 2020

Torsdag d. 16. april

Kl. 15:00 – 19:00

Hvor

A-huset, Institut for (X)

Skovgaardsgade 5C

8000 Aarhus C

Tilmeld dig senest d. 6. april.

Tempis årsmøde er åbent for alle, der virker selvstændigt eller organisatorisk for Tempis formål. Deltagelse på årsmødet kræver dog skriftlig tilmelding senest 10 dage inden mødet. Uden tilmelding får du ikke adgang til mødet og kan dermed ikke stemme til valg til bestyrelsen.

Tilmelding til årsmødet skal ske pr. mail til sofie@rsntr.nu

Kandidatur til Tempis bestyrelse. Deadline d. 2. april

Ønsker du at stille op til Tempis bestyrelse, anbefaler vi, at du læser vores vedtægter og rammeaftale grundigt igennem. Du finder dem her. Bestyrelsesmedlemmer i Tempi udpeges for 4 år ad gangen.

Kandidater til bestyrelsen skal meddeles sekretariatet senest d. 2. april og og indtastes via nedenstående formular. Kandidater bliver løbende offentliggjort på tempi.nu og udsendt forud for årsmødet til alle tilmeldte.

Har du spørgsmål om bestyrelsens arbejde og opgaver, eller opstilling til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte Tempis sekretariat.Vi henviser i øvrigt til følgende passage fra Tempis vedtægter:

Bestyrelsen søges sammensat, så den lever op til generelle krav om varetagelse af bestyrelsesansvar og formålsbestemte bestyrelsesopgaver samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks målsætning om at fremme diversitet, fornyelse og dynamik i bestyrelse og ledelse.

Dagsorden

15:00 Velkomst og fællessang anført af Kristine Heebøll

15:15 Officielle del af årsmødet

Fra Tempis vedtægter:

“Årsmødet har til formål at sikre Tempis forankring i musiklivet, tilføre viden til institutionen og skabe kontakt til interessenter, der kan bidrage til opfyldelse af institutionens formål. Årsmødet drøfter forhold af betydning for institutionens virke.

Dagsorden

  1. Gennemgang og dialog om bestyrelsens seneste årsberetning
  2. Gennemgang og dialog om seneste årsrapport herunder bestyrelsens beretning
  3. Valg til bestyrelsen (i relevante år)
  4. Eventuelt.”

Årsrapport, kandidater mv. sendes til alle tilmeldte senest 5 dage inden mødet.

17:00 Musik af Julian Maraboto

17:20 Pause

17:35 Keynote: Maria Molde

Maria Molde fra CISU – Civilsamfund i Udvikling vil komme og fortælle om Verdensmålene og hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi bedst kan arbejde med målene på en måde, som giver mening for netop os og vores organisation.

18:20 Netværk og mingling

19:00 Tak for i dag