Kom til Tempis årsmøde d. 11. maj

Invitation

Kom og bliv klogere på Tempis strategi og arbejde, når vi holder årsmøde d. 11. maj. På mødet kan du høre mere om vores projekter og resultater fra 2018 og få indsigt i kommende initiativer og partnerskaber.

I 2019 skal årsmødet vælge et medlem til Tempis bestyrelse for første gang. Vi opfordrer alle med kompetencer og erfaringer, der kan bidrage til Tempis arbejde, til at stille op.

Tempis årsmøde 2019

Lørdag d. 11. maj kl. 10-11:30
Københavns Madhus
Ingerslevsgade 44
1705 København

Tilmeld dig senest d. 1. maj.

Tempis årsmøde er åbent for alle, der virker selvstændigt eller organisatorisk for Tempis formål. Deltagelse på årsmødet kræver dog skriftlig tilmelding senest 10 dage inden mødet. Uden tilmelding får du ikke adgang til mødet.

Tilmelding til årsmødet skal ske pr. mail til sofie@rsntr.nu

Kandidatur til Tempis bestyrelse. Deadline d. 26. april

Ønsker du at stille op til Tempis bestyrelse, anbefaler vi, at du læser vores vedtægter og rammeaftale grundigt igennem. Du finder dem her. Bestyrelsesmedlemmer i Tempi udpeges for 4 år ad gangen.

Kandidater til bestyrelsen skal meddeles sekretariatet senest d. 26. april og og indtastes via nedenstående formular. Kandidater bliver løbende offentliggjort på tempi.nu og udsendt forud for årsmødet til alle tilmeldte.

Har du spørgsmål om bestyrelsens arbejde og opgaver, eller opstilling til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte Tempis sekretariat.Vi henviser i øvrigt til følgende passage fra Tempis vedtægter:

Bestyrelsen søges sammensat, så den lever op til generelle krav om varetagelse af bestyrelsesansvar og formålsbestemte bestyrelsesopgaver samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks målsætning om at fremme diversitet, fornyelse og dynamik i bestyrelse og ledelse.

Dagsorden for årsmødet

Fra Tempis vedtægter:

Årsmødet har til formål at sikre Tempis forankring i musiklivet, tilføre viden til institutionen og skabe kontakt til interessenter, der kan bidrage til opfyldelse af institutionens formål. Årsmødet drøfter forhold af betydning for institutionens virke.

Dagsorden

  1. Gennemgang og dialog om bestyrelsens seneste årsberetning
  2. Gennemgang og dialog om seneste årsrapport herunder bestyrelsens beretning
  3. Valg til bestyrelsen (i relevante år)
  4. Eventuelt.

Årsrapport, kandidater mv. sendes til alle tilmeldte senest 5 dage inden mødet.

Bliv hængende til forårsseminar!

Når årsmødet er slut, går vi direkte over i et forårsseminar med oplæg, paneler, musik og networking. Seminaret vil have fokus på tre overordnede emner: talentudvikling, nye publikumsmiljøer og fremtidens musikformidling. Derudover kan du selvfølgelig møde kolleger og venner fra Tempis genreområde.

Tempis Forårsseminar 2019

Lørdag d. 11. maj kl. 11:30-17
Københavns Madhus
Ingerslevsgade 44
1705 København

Hold øje med vores nyhedsbrev og Facebookside for flere detaljer om program og tilmelding.