Den Nationale Transportstøtteordning har ikke flere midler og lukkes derfor midlertidigt

Grundet et ekstraordinært stort antal ansøgere i efteråret 2022 og vinter 2023 er Den Nationale Transportstøtteordning nu løbet tør for midler. Vi beklager at måtte meddele, at det derfor ikke er muligt at søge om national transportstøtte fra dags dato og frem til 1. juli 2023.

Stor koncertaktivitet har lagt et ekstraordinært stort pres på puljen
Efter genåbningen af koncertlivet efter COVID-19 har danske orkestre turneret særligt meget, og det har medført en kraftig stigning i de månedlige udbetalinger fra støtteordningen i forhold til tidligere år. Da midlerne uddeles administrativt efter først-til-mølle-princippet, betyder det, at puljen nu er løbet tør, før bevillingensperioden er slut. Dette er ikke sket tidligere i Den Nationale Transportstøtteordnings historie.

Vi forventer, at du kan søge igen til koncerter afholdt fra og med juni 2023
Det er forventningen, at Den Nationale Transportstøtteordning åbner igen 1. juli 2023, såfremt en ny Musikhandlingsplan fra Kulturministeriet tilgodeser dette. Da støtten tildeles med tilbagevirkende kraft, kan du altså forvente igen at kunne søge national transportstøtte til koncerter spillet fra og med juni 2023.

Hvor kommer pengene fra?
Ordningen er en del af Kulturministeriets Musikhandlingsplan og uddeler årligt 4,5 mio. kr. i perioden juli – juli. Administrationen af puljen er uddelegeret af Statens Kunstfond til JazzDanmark.

Hvordan uddeles midlerne?
Uddelingerne foregår hver måned rent administrativ ved, at de orkestre, som lever op til puljens krav og søger indenfor fristerne, automatisk er berettiget til tilskud, såfremt der er penge til rådighed i puljen. Kravene er bl.a., at der skal være tarifmæssig betaling for koncerterne, offentlig adgang, tages entré og musikken, der spilles skal overvejende være original.

Hvad er Den Nationale Transportstøtteordning?

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer. JazzDanmark administrerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond.

Hvad er kravene for at søge? 
Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, tages entré, være offentlig adgang, være minimum 25 km mellem ansøgers bopæl og koncertsted og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever dit orkester op til kravene, og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud, såfremt der er penge tilbage i puljen. Når puljen ikke har flere midler, lukkes den. Et orkester eller ensemble kan max modtage 50.000 kr. i transportstøtte om året.

Ansøgningsperioden
Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted – nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 15. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i juni måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. juli til 15. juli den efterfølgende måned.

Mere information
Du kan læse mere om ordningen her.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til procedurer, kriterier eller andet praktisk omkring din ansøgning til Den Nationale Transportstøtteordning, kan du kontakte:

Administrator af Den Nationale Transportstøtteordning
Mikkel Scheffler Kristensen
info@transportstotte.dk

Har du spørgsmål til denne nyhed og lukningen af puljen, kan du kontakte
Konstitueret sekretariatschef
Agnete Seerup
agnete@jazzdanmark.dk

Afgørelser om tilskud fra puljerne kan påklages til Statens Kunstfond, jf. anmærkning til tekstanmærkning nr. 208 på § 21 på finanslov 2020. 
Statens Kunstfond
Hammerichsgade 14
1611 København V
33 95 42 00
post@slks.dk