Nu kan du igen søge om national transportstøtte

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har helt ekstraordinært besluttet at bevillige 1.5 mio. kr. til transportstøtteordningen for at dække støtten til turnerende musikere, indtil en ny musikhandlingsplan træder i kraft. Det betyder, at du igen kan søge om transportstøtte, når du turnerer i Danmark. Vi ser frem til at modtage din ansøgning via transportstotte.dk.

Transportstøtten er afgørende for musikernes turnéaktivitet
Der har været et ualmindeligt stort træk på Den Nationale Transportstøtteordning, som derfor er løbet tør for midler, før bevillingsperioden er slut. Det er en alvorlig situation, da transportstøtten for mange musikere er en forudsætning for at få deres turnéaktiviteter til at hænge sammen økonomisk.

Projektstøtteudvalget for Musik har derfor besluttet at give en ekstraordinær bevilling på 1.5 mio. kr. til transportstøtteordningen. Bevillingen er et supplement til midlerne fra den tidligere musikhandlingsplan, så der igen kan udbetales transportstøtte til koncerter, der gennemføres i løbet af foråret.

Projektstøtteudvalget for Musik ønsker at holde hånden under det levende musikliv
Rikke Øxner, som er udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Musik siger:
”Vi har været nødsaget til at foretage nogle skarpe prioriteringer for at finde midlerne til så ekstraordinær en bevilling. Men det har været en nødvendig beslutning, fordi vi står i en særlig situation, der sætter mange musikere med planlagte forårskoncerter i klemme. Det er vigtigt for os at holde hånden under det levende musikliv, der når rundt i hele landet. Derfor er det også vores forhåbning, at der i den kommende musikhandlingsplan afsættes nye – og gerne flere – midler til transportstøtte.”

Hvad er Den Nationale Transportstøtteordning?
Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer. JazzDanmark administrerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond og i samarbejde med de øvrige genreorganisationerne.

Hvordan uddeles midlerne?  
Uddelingerne foregår hver måned administrativ ved, at de orkestre, som lever op til puljens krav og søger indenfor fristerne, automatisk er berettiget til tilskud, såfremt der er penge til rådighed i puljen. Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted – nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 15. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i juni måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. juli til 15. juli den efterfølgende måned.

Hvad er kravene for at søge?
Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, tages entré, være offentlig adgang, være minimum 25 km mellem ansøgers bopæl og koncertsted og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever dit orkester op til kravene, og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud, såfremt der er penge i puljen. Et orkester eller ensemble kan max modtage 50.000 kr. i transportstøtte om året.

Hvor kommer pengene fra?
Ordningen er en del af Kulturministeriets Musikhandlingsplan og uddeler årligt 4,5 mio. kr. i perioden juli – juli. Administrationen af puljen er uddelegeret af Statens Kunstfond til JazzDanmark.

Mere information
Du kan læse mere om ordningen og ansøge her.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til procedurer, kriterier eller andet praktisk omkring din ansøgning til Den Nationale Transportstøtteordning, kan du kontakte:

Administrator af Den Nationale Transportstøtteordning
Mikkel Scheffler Kristensen
info@transportstotte.dk

Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev og lukningen af puljen, kan du kontakte 
Konstitueret sekretariatschef
Agnete Seerup
agnete@jazzdanmark.dk

Afgørelser om tilskud fra puljerne kan påklages til Statens Kunstfond, jf. anmærkning til tekstanmærkning nr. 208 på § 21 på finanslov 2020. 
Statens Kunstfond
Hammerichsgade 14
1611 København V
33 95 42 00
post@slks.dk