Nye kræfter i spidsen for Tempis bestyrelse

Christian Edelvold Berg overtog på et bestyrelsesmøde d. 6 september posten som bestyrelsesleder i Tempi. Kianoush Yazdanyar blev ved samme lejlighed ny vicebestyrelsesleder. Samtidig tager vi afsked med Sophie Bech og Sara Troense, der begge træder tilbage, for at få tid til andre projekter og give plads til nye kræfter, der kan fortsætte den positive udvikling Tempi er inde i.

Ved indgangen til 2022 tog Tempi hul på en ny strategi og indgik en ny rammeaftale med Statens Kunstfond for de kommende fire år. Forud for det lå et flerårigt strategisk udviklingsarbejde, der har været med til at styrke Tempis position og fundament – bl.a. ved at øge koordinering og samarbejde med de øvrige genreorganisationer og opgradere Tempis kompetencer inden for dataindsamling, fundraising og kompetenceudvikling. Med den nye strategi sat sikkert i søen, var tiden god omstruktureringer i bestyrelsen. 

Læs Tempis strategi her.

Den nye bestyrelsesledelse

Christian Edelvold Berg blev af en enig bestyrelse udpeget til dens nye leder. Christian arbejder til dagligt som chefkonsulent i Danmarks Statistik og har tidligere været Senioranalytiker i Fondenes Videnscenter og chefkonsulent i Kulturministeriet. Derudover har han en baggrund som ph.d. fra CBS.

Kianoush Yazdanyar er bl.a. komponist i projektet Persian Electro Orchestra og turnerer i øjeblikket som karakteren Dr. Pink sammen med DR Ramasjangs Oda Omvendt. Han arbejder sideløbende med databeskyttelse i Folkekirkens Nødhjælp. Kianoush er uddannet jurist fra Københavns Universitet med speciale i ophavsret og er tidligere forperson i Elektronisk Musik Danmark.

Stort tak! 

Sophie og Sara udtræder begge af Tempis bestyrelse ved udgangen af september måned. Den resterende bestyrelse udtrykker sin dybeste taknemmelighed og respekt for det arbejde, den tidligere bestyrelsesledelse har udført og de resultater, de har været med til at opnå.

Det er med stor taknemmelig og dyb respekt, at jeg overtager ledelsen af Tempis bestyrelse. Sophie Bech har sikret Tempis forankring i musiklivet som en stærk organisation med orden i penalhuset. Tempi har en stabil økonomi og mange fagligt relevante og spændende initiativer i pipelinen, siger Christian Edelvold Berg.

Også den afgående bestyrelsesledelse takker for et frugtbart og inspirerende samarbejde både internt i bestyrelsen og med Tempis sekretariat og samarbejdspartnere. Sophie Bech og Sara Troense har begge været med siden Tempis etablering i 2017.

Det helt store tema Tempis første fem år har været udvikling: udvikling af nye talenter, platforme, puljer og projekter. Tempi står nu på et godt og solidt fundament, som er vi er stolte over og glade for at overdrage til den nye bestyrelsesledelse og vi ser frem til at følge, hvordan Tempi udvikler siger videre med den nye bestyrelsesledelse i front, siger Sophie Bech.

Tempis bestyrelse er selvsupplerende og sammensættes på baggrund af kompetencer, som afspejler Tempis formål og strategi. Bestyrelsen forventer at besætte de to ledige pladser inden årets udgang. Læs Tempis vedtægter her