Tempis direktør rykker videre i musikken

Tempis leder gennem 7 år, Torben Eik Jacobsen, skal fra 1. november være spillestedsleder på Gimle i Roskilde. Selvom det er et tab for Tempi, ønsker vi ham stort tillykke og glæder os over, at han har brugt Tempi som springbræt til et nyt, vigtigt job i musiklivet – endda hos en af Tempis faste samarbejdspartnere. Torben stopper i Tempi d. 31. oktober.

Som leder har Torben har haft en uomtvistelig betydning for den selvejende institution Tempi. Som medstifter i 2016 og som den første leder. Torben har udviklet Tempi til at være driftssikker og produktiv kulturformidlingsvirksomhed med en stærk forankring i musiklivet. Især via sine mange partnerskaber og samarbejder med regioner, kommuner, offentlige instanser, kulturskoler, spillesteder, festivaler, græsrodsorganisationer, fonde, eksport-organisationer og ikke mindst de tre andre genreorganisationer.

Torben har et særligt gen for at skabe samarbejder og partnerskaber, hvilket bl.a. ses i opblomstringen af en række samarbejdsaktiviteter, som Tempi har været engageret i. Senest ses det bl.a. i arbejdet omkring balance og diversitet i kulturlivet, hvor han har været med til at sikre en bevilling på en million kroner til Kunst & Kultur i Balance fra Kulturministeriets udlodningsmidler.

Tempi har med Torben været med til at skabe mange vigtige og relevante initiativer. Heriblandt kan nævnes Tempis accelerator-program, Resonator, Nordic Folk Festival, Nordic Folk Alliance, Genklang og sundhedsprojektet Fod på Gulv.

Jeg har elsket min tid i roots-musikkens tjeneste, men jeg synes også det er sundt for en organisation som Tempi, at skifte ud i ledelsen en gang imellem og give plads til nye verdenssyn, ideer og perspektiver. Jeg er tryg ved at sige farvel, for Tempi har en super kompetent og dedikeret medarbejderstab, en stærk bestyrelse og en række gode, forpligtende partnerskaber og projekter i sin portefølje. Selv er jeg søgt i retning af større ansvar, mere personaleledelse og frivilligledelse og en hverdag tættere på kulturlivets slutbrugere og publikum. Min tid i Tempi har været en karriere- og identitets-definerende rejse af de helt store og jeg kommer til at savne alle de skønne, krøllede, hjertelige, passionerede, nørdede og kreative mennesker fra Tempis personale, genremiljøer og partnerkreds”, udtaler Torben Eik Jacobsen.

Tempi tog ved årsskiftet i år hul på en ny strategi og en ny fireårig rammeaftale med Statens Kunstfond og er godt i gang med implementeringen af en række nye fokusområder og indsatser – Især inden for en bæredygtighedsdagsrorden, herunder fokus på kønsbalance, mental trivsel, og grøn omstilling.

Torben har ydet en uvurderlig indsats for Tempi og efterlader en stærk organisation, der er klar til, at en ny leder kan fortsætte arbejdet med at udvikle både organisationen og genreområdet. Torben har været en nærværende personaleleder der er stolt af sine medarbejdere og som i fællesskab har medvirket til at gøre Tempi til en stærk, stabil, sund og moderne kulturinstitution med sunde normer for ledelse og medmenneskelighed. Vi skylder ham en kæmpe tak for hans store indsats og faglige engagement – ikke kun for Tempi, men for folke- og verdensmusikken og for musiklivet i det hele taget. Selvom det er et kæmpe tab at Torben stopper, er jeg også utrolig glad på hans vegne over at han har fået mulighed for at overtage ledelsen af spillestedet Gimle. Torben har min dybeste respekt og jeg ønsker ham alt mulig held og lykke i hans nye arbejde. Det er en kæmpe gevinst for Gimle”, udtaler Christian Edelvold, bestyrelsesleder i Tempi.

Fra World Music Denmark og WF2017 til Tempi

Torben blev oprindeligt ansat som sekretariatsleder i World Music Denmark i november 2015, hvor han overtog ledelsen efter mangeårig leder Flemming Harrev. I juni 2016 igangsatte det daværende projektstøtteudvalg for musik under Statens Kunstfond en proces, der førte til etableringen af en ny genreorganisation for både folkemusik og verdensmusik, der i første omgang fik navnet WF2017 og siden blev til Tempi. Den blev stiftet med virkning fra 1. januar 2017, hvor Torben blev genansat som leder i den nye organisation.

Tempis bestyrelse forventer at kunne udpege en konstitueret leder snarest og er ved at tage stilling til en proces, for at finde en ny leder til organisationen.

Photo: Sophie Bech.