Tage Aabech

Tage Aabech nomineres for:

Tage (og Steen) tager med åbent sind ud på skoler og spiller og danser folkedans, til stor glæde for trivslen, bevægelse og en god gang grin og hygge.

Begrundelse for nominering:

 

Tage (og Steen) tager gerne afsted til skoler med et stort smil, for at synge gamle folkeviser, spille og danse folkedans.
De gør dette gratis og med et stort smil….
Deres tilstedeværelse med eleverne er med til at styrke elevernes trivsel, samvær, bevægelse, grine og hygge sig sammen

Nomineret af Vibeke Marcussen

Dato for nominering 07/06/2019

Tage Aabech og Lasse nomineres for:

Tage Aabech og Lasse underviser gratis odenseanske skolebørn i folkedans.

Begrundelse for nominering:

 

Tage og Aabech og Lasse fortjener en pris for deres mangeårige arbejde med at formidle kendskab til og glæde ved de gamle, traditionelle danse. De spiller henholdsvis violin og guitar, og udover at instruere dansene fortæller de også lidt om dansene og musikkens oprindelse. Et sådan forløb fremmer klassens fællesskabet, samhørigheden og udbreder kendskabet til tidligere generationers dansekultur.

Nomineret af Hanne Sinding Møller

Dato for nominering 11/06/2019

Tage Aabech og Steen nomineres for:

Jeg vil gerne nominere dem, for deres enestående og vedholdende frivillige arbejde med at formidle folkemusik til skolebørn i Odense kommune.

Begrundelse for nominering:

 

Fordi de gennem mange år, har undervist eleverne i folkeskolen i Odense i Folkemusik, gamle folkedanse og de gamle børnelege, der ofte knytter sig til musikken. De bringer en kultur videre, der nemt kunne blive glemt. Børnene morer sig og der opstår meget glæde og sjov samtidig med, at børnene får en indsigt i et stykke dansk kulturhistorie, der ellers nemt kunne gå i glemmebogen.

Nomineret af Heidi Lundsgaard

Dato for nominering 24/06/2019