Tempi søger fremtidens hædringsformat

Awards og priser kan være effektive markedsføringsredskaber. Både for dem der nomineres, dem vinder og for hele brancher og kunstområder. Tiden er dog løbet fra de velkendte formater og der er brug for nytænkning. Tempi inviterer derfor alle interesserede til at byde ind med ideer og forslag til nye måder at udbrede musikken gennem hædringer.

Tidligere er der blevet afholdt en række genrespecifikke awardshows i Danmark. De har lagt sig tæt op ad det store Danish Music Awards. Både hvad angår navn og format. Det store DMA har haft succes med at tiltrække landsdækkende mediepartnere og er derigennem nået bredt ud. Tilsvarende awardshows indenfor Tempis genreområde har ikke opnået den samme effekt. De har været en dyr investering i store shows og har ikke skabt den ønskede opmærksomhed hos nye publikummer.

 

Nye formater

I Tempi mener vi, at det er på tide at udvikle nye formater. Formater der forholder sig til muligheder og begrænsninger i medielandskabet og musikbranchen. Formater der gør musikken attraktiv for både medier og samarbejdspartnere. Formater der i højere grad kommer prismodtagerne til gode.

Vi synes ikke awardshowet fungerer i sin nuværende form. Vi oplever, at der er andre måder at gøre det på, som er langt mere værdiskabende for musikerne og musikken generelt, end et lukket event, Vi ønsker derfor at erstatte de gamle shows med noget bedre. Noget der giver musikere de samme redskaber og muligheder, men som skaber mere eksponering, flere samarbejdsmuligheder, og som vækker større genklang uden for de kredse, der i forvejen kender og lytter til musikken, udtaler formand for Tempi, Sophie Bech, og fortsætter:

Vi er klar over, at ikke alle deler denne holdning, men vi kan ikke forsvare at fortsætte med at skyde penge i et koncept, der ikke har kastet noget værdifuldt af sig. Til gengæld håber vi på en levende og frugtbar dialog om, hvor vi i stedet skal bevæge os hen.

 

Forslag og ideer til vores arbejde

I de kommende måneder vil vi sætte fokus på dette emne. Vi vil arbejde på at udvikle et nyt format og afsøge muligheder inden for virale videoer, målrettet pressearbejde og samarbejder med kommercielle virksomheder. Målet er at få musikken ud til mange flere mennesker – navnlig dem, der ikke kender musikken i forvejen.

Vi ved at emnet optager mange og vi vil gerne høre fra dig, hvis du har forslag der kan bidrage til processen. Vi har allerede talt med mange, modtaget konstruktive forslag på skrift og vendt emnet på vores årsmøde.

Inden længe inviterer vi alle interesserede til et selvstændigt dialogmøde i København om emnet.

Vi håber at kunne præsentere et nyt format i løbet af 2018.

Folk Denmark har retten til at afholde DMA Folk 2018.