Tempi udpeger konstitueret leder

Fra 1. november vil Laia Canals Kverneland være konstitueret leder for Tempi. Hun får hjælp af Sofie Holst Hansen der bliver konstitueret souschef. Sammen vil de to eksisterende Tempi-medarbejdere stå i spidsen for genreorganisationen, mens der søges en ny, permanent leder. Tempi er dermed i meget trygge hænder i de kommende måneder.

Laia har været ansat i Tempi siden 2016 og Sofie siden 2018. De er dermed de to medarbejdere med mest anciennitet og bedst kendskab til institutionen. De har begge været tæt på organisationens drift i en årrække og har et dybt kendskab til Tempis aktiviteter, brugere, interessenter og strategiske retning.

Tempi har ikke tidligere haft en souschef, men Laia har i forbindelse med konstitueringen ønsket at knytte Sofie til ledelsen i overgangsperioden. Det betyder bl.a. at de begge kan beholde deres nuværende ansvarsområder og at Tempis fokus på bæredygtighed, diversitet, kønsbalance og mental sundhed kommer helt ind i ledelsesrummet.

Ud over ledelsen, er Laia fortsat ansvarlig for at koordinere alle Tempis internationale projekter og Sofie er stadig ansvarlig for Tempis strategiske fokus på bæredygtig udvikling, herunder bl.a. som projektleder for Kunst & Kultur i Balance.

Den midlertidige, konstituerede ledelse bakkes op af en enig bestyrelse, der ser frem til det nye samarbejde med de to dygtige Tempi-medarbejdere og overlader trygt Tempis ledelse i deres hænder for en periode.

Bestyrelsen arbejder på en ansættelsesproces for en ny leder, der forventes at tiltræde i foråret 2023.

Kontakt Laia på laia@rsntr.nu
og Sofie på sofie@rsntr.nu

Foto af Laia: Rita Blue