Tempi laver undersøgelse om grænseoverskridende adfærd inden for folke- og verdensmusik, samt beslægtede genrer

Kunst & Kultur i Balance er et initiativ, som er sat i verden af Snyk – den danske genreorganisation for ny, eksperimenterende musik, lydkunst og klassisk musik – for at skabe en reel kulturændring på tværs af kunst- og kulturbranchen. Projektet er udviklet i samarbejde med Dansk Komponistforening, JazzDanmark, Roskilde Festival, ROSA og Tempi.

Vidnesbyrd om omgangsformer og arbejdskulturer præget af strukturel sexisme og magtmisbrug dukker op fra mange dele af kulturbranchen. Vi mener, at der er brug for handling, hvis kunst- og kulturbranchen skal være en tryg og inkluderende branche at arbejde i med lige muligheder for alle.

Reaktionen på den aktuelle debat har affødt uddannelsesforløbet “Kunst og Kultur i Balance”, som er sat i værk af Snyk i samarbejde med ROSA, Dansk Komponistforening, Roskilde Festival, JazzDanmark og Tempi.

I den forbindelse ønsker vi hos Tempi at danne os et overblik over situationen inden for vores genreområde. Spørgeskemaet er designet ud fra de principper, vi har lært på uddannelsesforløbet, og resultaterne vil kunne bruges som et aktiv i vores arbejde med at skabe et bedre, mere mangfoldigt og mere balanceret musikliv med lige vilkår og muligheder for alle – uanset køn, alder, etnicitet, seksualitet, udseende mv.

Undersøgelsen besvares 100 % anonymt – også over for Tempis medarbejdere – men for at undgå BOTs i besvarelserne, skal man logge ind for at kunne besvare spørgeskemaet. Dette betyder også at man kun kan besvare spørgeskemaet én gang per e-mail adresse. 

Deltag i undersøgelsen via linket her: http://bit.ly/KunstOgKulturUndersøgelse

Det er Kunst & Kultur i Balances udgangspunkt, at når der skal skabes adfærds- og kulturforandringer, er det afgørende at alle deltagere ved, at det, de gør ses, at der følges op, at der høstes af deres læring, og at det, der virker anvendes – også af andre.

Derfor vil partnerkredsen bag Kunst & Kultur i Balance foretage en videns- og erfaringsindsamling for på den baggrund at udarbejde en manual/erfaringskort med anbefalinger, konkrete forslag til tiltag og designs, som kan bidrage til at ændre adfærd, kultur, systemer mv. Dette erfaringskort – en form for manual – kan spredes og anvendes blandt partnere og branchen bredt.

Du kan læse vidensmanualen her: http://bit.ly/Vidensmanual

For mere information om uddannelsesforløbet “Kunst og kultur i balance”, kan du trykke her.

For yderligere spørgsmål, kontakt Sofie Holst Hansen på sofie@rsntr.nu

Kunst og Kultur i Balance er et udannelsesforløb der løber over tre måneder, og bag det står en styregruppe, der har stablet projektet på benene i samarbejde med en partnerkreds bestående af 31 forskellige kunst- og kulturorganisationer.