Agnar ellebye

Agnar ellebye nomineres for:

At forny den færøske musik og fremme og reformere den nordiske musikarv derigennem.

Begrundelse for nominering:

 

På mest ærbødige måde at få sine kompositioner ud og helt uselvisk at skrive sange om hjemstavnen og Færøerne, savnet og minderne

Nomineret af Rasmus Skovgaard

Dato for nominering 05/06/2019