Invitation til dialogmøder i Aarhus og København

Kære musikere, arrangører, formidlere, samarbejdspartnere og andre interesserede!

Tusind tak for den fantastiske launch af Tempi i foråret! Det var fedt at høre de mange gode og konstruktive kommentarer, ideer og diskussioner, som var med til at give os en rigtig god launch og start på Tempi. Vi bobler stadig med gejst og har fået lyst på mere!
Derfor inviterer vi dig nu til et nyt inspirationsmøde.

Vi er i Tempi i fuld gang med at forme vores projekter, aktiviteter og nye initiativer. Men vi vil gerne involvere dig, der skaber, skriver, formidler eller brænder for musik, i processen. – Det er netop ildsjælenes ideer og indsats, der gør, at vi overhovedet har en scene for Tempis musikalske genreområde. Og det er derfor en høj prioritet for os, at du kan være med til at præge og også få gavn af vores fælles indsats og arbejde fremover.

Tempi vil derfor gerne invitere alle fra miljøet til det første af en række dialog- og netværksmøder.
Dialogmødet foregår både i Aarhus og København – så mød op dér hvor det passer dig bedst:

Tirs 31/10 kl. 17-19: AARHUS – PLUKK, Skovgaardsgade 5, C/O Institut for X, 8000 Aarhus C
Ons 15/11 kl. 17-19: KBH, Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 KBH V

Mødet vil blandt andet give dig et bedre billede af Tempi, når vi uddyber organisationens strategi for de næste 4 år i hovedtræk.
I strategien lægger vi bl.a. vægt på:
– partnerskaber,
– positionering af musikken,
– styrkelse af områdets aktører i Danmark og i udlandet.
Til mødet vil vi uddybe, hvad der ligger i ovenstående, og hvordan man kan blive en aktiv medspiller.

Du vil desuden få mulighed for at dele dine tanker med os og dine branchekolleger. Og du vil få en bedre forståelse af, hvornår Tempi kan være en ressource, du kan trække på, og hvad du også selv kan spille ind med. Eller med andre ord: Kom og hør hvornår og hvordan vi kan spille sammen.

PROGRAM
Moderator: Thomas Garlov (Kommunikationskonsulent / gkom.dk)
Kl. 17.00 Velkomst og kaffe/kage
Kl. 17.15 Tempis strategi: Partnerskaber, positionering af musikken og styrkelse af områdets aktører
Kl. 18.00 Sandwich, øl & vand og musik fra Fru Skagerak
Kl. 18.30 Dialog: Hvordan og hvornår spiller vi sammen?
Kl. 19.00 Tak for nu og på gensyn 🙂

TILMELD DIG
kontakt@rsntr.nu senest 24/10 til mødet i Aarhus og senest 8/11 til mødet i KBH mhp. bestilling af forplejning m.m.

Vi glæder os til at se dig!

De bedste hilsner
Bestyrelsen og sekretariatet
Tempi