Nicolas Koch-Simms/Dronemusik Danmark

Foto: Facebook

Nicolas Koch-Simms/Dronemusik Danmark nomineres for:

Dronemusik Danmark vil efter succesfuld crowfundingkampagne oprette en instrumentbank med droneinstrumenter og dermed tage medansvar for fødekæden.

Begrundelse for nominering:

 

Hvis man spiller et eksotisk og potentielt uddøende middelalderinstrument kan man enten vælge at resignere og konstatere, at det er så som så med bæredygtigheden i den skrøbelige fødekæde – ELLER man kan inspirere børn og unge til at vælge et drone-instrument i den lokale musikskole – og ovenikøbet give dem mulighed for at låne et undervisningsinstrument i en nyoprettet instrumentbank.

SDMK-alumnen Nicolas Koch-Simms og resten af interesseorganisationen Dronemusik Danmark tog sagen i egen hånd og crowfundede til 5 drejelirer og en sækkepibe til en nyoprettet instrumentbank ud fra parolen: Skal børn og unges interesse for droneinstrumenter have mulighed for at blive vakt og plejet, skal der naturligvis være nogle instrumenter til rådighed på f.eks. musikskolerne.

Erfaringen var nemlig, at manglen på let tilgængelige instrumenter betød at potentielle interesserede ofte gav op, før de fik muligheden for at udforske instrumenterne og udvikle en interesse for disse. Viden og erfaringer fra pilotprojektet vil efterfølgende være en vigtig del af argumentation over for fremtidige private investorer og fonde i forbindelse med en senere udvidelse og finansiering af projektet.

Interesseorganisationen Dronemusik Danmark afholder desuden en række andre arrangementer, der skal gøde interessen for de instrumenter, der falder inden for kategorien: dronetræf, lireseminar, dronejam, festivaler, workshops og kurser.

Nomineret af Jesper Nielsen

Dato for nominering 17/06/2019